Amaran risiko: Modal anda menghadapi risiko tinggi. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC.
Amaran risiko: Modal anda menghadapi risiko tinggi. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC.

Pengakuan dan pendedahan risiko

1. Amaran Risiko

Bakal pelanggan seharusnya mengkaji amaran risiko yang berikut dengan teliti. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak memeriksa dengan teliti atau menerangkan semua risiko yang terlibat apabila berurus niaga dengan Instrumen Kewangan. Kami menggariskan sifat risiko yang umum berkenaan urus niaga dalam Instrumen Kewangan secara adil dan tidak mengelirukan.

Khususnya, Kontrak untuk Perbezaan ('CFD') ialah produk kewangan yang kompleks dan tidak sesuai untuk semua pelabur. CFD ialah produk dengan leveraj yang matang apabila anda memilih untuk menutup kedudukan terbuka yang sedia ada. Dengan melabur dalam CFD, anda menerima tahap risiko yang tinggi dan boleh menyebabkan kerugian semua modal pelaburan anda.

Pelanggan tidak seharusnya terlibat dalam sebarang aktiviti perdagangan melainkan pelanggan mengetahui dan memahami sepenuhnya risiko yang terlibat dalam setiap Instrumen Kewangan. Anda tidak seharusnya merisikokan dana lebih daripada jumlah yang anda bersedia untuk kerugian. Alpari International tidak akan memberikan sebarang nasihat pelaburan kepada pelanggan berhubung dengan pelaburan, kemungkinan transaksi dalam pelaburan atau Instrumen Kewangan dan tidak akan membuat sebarang cadangan pelaburan. Pelanggan perlu mempertimbangkan Instrumen Kewangan yang sesuai untuk mereka berdasarkan status kewangan dan matlamat mereka sebelum membuka akaun dengan ALPARI INTERNATIONAL. Jika pelanggan tidak jelas tentang risiko yang terlibat dalam perdagangan Instrumen Kewangan, mereka seharusnya merujuk penasihat kewangan bebas. Jika pelanggan masih tidak memahami risiko ini selepas merujuk penasihat kewangan bebas, mereka seharusnya menahan diri daripada perdagangan. Pembelian dan penjualan Instrumen Kewangan disertakan dengan risiko yang tinggi untuk kerugian dan kerosakan dan setiap pelanggan mesti memahami bahawa nilai pelaburan boleh meningkat dan juga menurun, pelanggan bertanggungjawab terhadap semua kerugian dan kerosakan yang boleh melebihi modal pelaburan awal apabila keputusan telah dibuat untuk berdagang.

2. Pengakuan

Risiko Teknikal
 1. Pelanggan bertanggungjawab terhadap risiko kerugian kewangan yang disebabkan oleh kegagalan maklumat, komunikasi, elektronik dan sistem yang lain. Hasil daripada sebarang kegagalan sistem mungkin pesanan sama ada tidak dilaksanakan mengikut arahannya atau tidak dilaksanakan sama sekali. ALPARI INTERNATIONAL tidak menerima apa-apa liabiliti dalam hal kegagalan tersebut.
 2. Semasa berdagang melalui Terminal Pelanggan, Pelanggan bertanggungjawab terhadap risiko kerugian kewangan yang disebabkan oleh:
  • Kegagalan perkakasan atau perisian ALPARI INTERNATIONAL atau kegagalan perisian, pincang tugas atau penyalahgunaan;
  • sambungan Internet yang lemah sama ada di pihak Pelanggan atau ALPARI INTERNATIONAL atau kedua-duanya, atau gangguan atau pemadaman transmisi atau kegagalan rangkaian elektrik awam atau serangan penggodam, beban lampau sambungan;
  • tetapan yang salah dalam Terminal Pelanggan;
  • (kemas kini Terminal Pelanggan tertangguh;
  • Pelanggan mengabaikan peraturan yang berkaitan dalam panduan pengguna Terminal Pelanggan dan di Laman Web ALPARI INTERNATIONAL.
 3. Pelanggan mengakui bahawa pada masa aliran transaksi yang berlebihan, Pelanggan mungkin mengalami kesulitan untuk dihubungkan melalui telefon dengan Peniaga, terutamanya dalam Pasaran Pantas (contohnya, apabila penunjuk makroekonomi utama dikeluarkan).
Keadaan Pasaran Tidak Normal
 1. Pelanggan mengakui bahawa dalam Keadaan Pasaran Tidak Normal, tempoh Arahan dan Permintaan dilaksanakan boleh dilanjutkan.
Platform Dagangan
 1. Pelanggan mengakui bahawa hanya satu Permintaan atau Arahan yang dibenarkan berada dalam giliran pada satu masa. Sebaik sahaja Pelanggan menghantar Permintaan atau Arahan, sebarang Permintaan atau Arahan lanjut yang dihantar oleh Pelanggan diabaikan dan mesej "Pesanan dikunci" muncul sehingga Permintaan atau Arahan pertama dilaksanakan.
 2. Pelanggan mengakui bahawa satu-satunya sumber maklumat Quotes Flow yang boleh dipercayai ialah Base Quotes Server sebenar/langsung. Quotes Base di Terminal Pelanggan bukan sumber maklumat Quotes Flow yang boleh dipercayai kerana sambungan antara Terminal Pelanggan dan Pelayan mungkin terganggu pada masa tertentu dan sesetengah Sebut Harga mungkin tidak dapat mencapai Terminal Pelanggan.
 3. Pelanggan mengakui bahawa apabila Pelanggan menutup tetingkap untuk meletakkan/mengubah suai/memadam atau tetingkap pembukaan/penutupan kedudukan, Arahan atau Permintaan yang telah dihantar ke Pelayan tidak akan dibatalkan.
 4. Sekiranya Pelanggan tidak menerima keputusan pelaksanaan Arahan yang telah dihantar sebelumnya tetapi memutuskan untuk mengulangi Arahan, Pelanggan akan menerima risiko membuat dua Transaksi dan bukannya satu, walau bagaimanapun Pelanggan boleh menerima mesej "Pesanan dikunci" seperti yang dinyatakan dalam perkara 2.5 di atas.
 5. Pelanggan mengakui bahawa jika Pesanan Belum Selesai telah dilaksanakan tetapi Pelanggan menghantar Arahan untuk mengubah suai aras dan aras Pesanan If-Done pada masa yang sama, satu-satunya Arahan yang akan dilaksanakan ialah Arahan untuk mengubah suai Henti Rugi dan/atau Ambil Untung pada kedudukan yang dibuka apabila Pesanan Belum Selesai dicetuskan.
Komunikasi
 1. Pelanggan akan menerima risiko kerugian kewangan yang disebabkan oleh fakta bahawa Pelanggan telah menerima dengan tertangguh atau belum menerima apa-apa notis daripada ALPARI INTERNATIONAL.
 2. Pelanggan mengakui bahawa maklumat tidak disulitkan yang dihantar melalui e-mel tidak dilindungi daripada akses yang tidak dibenarkan.
 3. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap risiko berkenaan mesej mel dalaman platform dagangan yang tidak dihantar kepada Pelanggan oleh ALPARI INTERNATIONAL kerana ia akan dipadamkan secara automatik dalam masa 3 (tiga) hari kalendar.
 4. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap privasi maklumat yang diterima daripada ALPARI INTERNATIONAL dan menerima risiko kerugian kewangan yang disebabkan oleh akses pihak ketiga yang tidak dibenarkan ke Akaun Dagangan Pelanggan.
 5. ALPARI INTERNATIONAL tidak bertanggungjawab sekiranya orang ketiga yang diberikan kebenaran/tidak diberikan kebenaran mempunyai akses kepada maklumat, termasuk alamat elektronik, komunikasi elektronik dan data peribadi, data akses apabila perkara di atas dihantar antara ALPARI INTERNATIONAL atau pihak lain, menggunakan Internet atau kemudahan komunikasi rangkaian yang lain, telefon atau sebarang cara elektronik yang lain.
Peristiwa Force Majeure
 1. Sekiranya berlaku Peristiwa Force Majeure, Pelanggan akan menerima risiko kerugian kewangan.

3. Notis Amaran Risiko untuk Pertukaran Asing dan Produk Derivatif

 1. Notis ini tidak dapat mendedahkan semua risiko dan aspek penting yang lain dalam pertukaran asing dan produk derivatif seperti niaga hadapan, opsyen dan Kontrak untuk Perbezaan. Anda tidak sepatutnya berurusan dengan produk ini melainkan anda memahami sifatnya dan tahap pendedahan anda terhadap risiko. Anda juga harus berpuas hati bahawa produk ini sesuai untuk anda berdasarkan keadaan dan kedudukan kewangan anda. Strategi tertentu, seperti kedudukan "spread" atau "straddle" mungkin berisiko sepertimana kedudukan Panjang atau Pendek yang mudah.
  Walaupun instrumen forex dan derivatif boleh digunakan untuk pengurusan risiko pelaburan, beberapa produk ini tidak sesuai untuk ramai pelabur. Anda tidak sepatutnya terlibat dalam sebarang urusan secara langsung atau tidak langsung dalam produk derivatif melainkan anda tahu dan memahami risiko yang terlibat dan anda mungkin kehilangan semua wang anda. Instrumen yang berbeza melibatkan tahap pendedahan yang berbeza terhadap risiko dan dalam menentukan sama ada untuk berdagang dalam instrumen sedemikian, anda harus mengetahui perkara berikut:
Kesan Leveraj
 1. Di bawah keadaan Dagangan Margin, pergerakan pasaran yang kecil sekalipun boleh memberikan kesan yang besar terhadap Akaun Dagangan Pelanggan. Penting untuk diperhatikan bahawa semua akaun didagangkan di bawah kesan Leveraj. Pelanggan harus mempertimbangkan bahawa jika pasaran bergerak menentang Pelanggan, Pelanggan mungkin kerugian lebih besar daripada dana yang didepositkan. Pelanggan bertanggungjawab terhadap semua risiko, sumber kewangan yang digunakan oleh Pelanggan dan strategi perdagangan yang dipilih.
  Pelanggan sangat disyorkan untuk mengekalkan Aras Margin (peratusan Ekuiti dengan nisbah Margin Perlu yang dikira sebagai Ekuiti / Margin Perlu * 100%) agar tidak kurang daripada 1,000%. Pelanggan juga disyorkan untuk meletakkan Henti Rugi bagi mengehadkan kemungkinan kerugian dan Ambil Untung untuk mengambil keuntungan, apabila Pelanggan tidak dapat mengurus Kedudukan Terbuka Pelanggan.
  Pelanggan bertanggungjawab terhadap semua kerugian kewangan yang disebabkan oleh pembukaan kedudukan menggunakan Margin Bebas yang berlebihan pada Akaun Dagangan yang diperoleh hasil daripada kedudukan yang menguntungkan (dibatalkan oleh ALPARI INTERNATIONAL selepas itu) dibuka pada Sebut Harga Ralat (Spike) atau pada Sebut Harga yang diterima akibat Ralat Manifes.
Instrumen Sangat Turun Naik
 1. Sesetengah Instrumen didagangkan dalam julat intrahari yang luas dengan pergerakan harga yang turun naik. Oleh itu, Pelanggan harus mempertimbangkan dengan teliti bahawa terdapat risiko kerugian dan keuntungan yang tinggi. Harga instrumen kewangan Derivatif diperoleh daripada harga aset pendasar di mana instrumen merujuk kepada (contohnya mata wang, stok, logam, indeks, dll). Instrumen kewangan derivatif dan pasaran berkaitan boleh menjadi sangat turun naik. Harga instrumen dan aset pendasar mungkin turun naik dengan cepat dan dalam julat yang luas dan mungkin mencerminkan peristiwa yang tidak dapat dijangkakan atau perubahan dalam syarat, semuanya tidak dapat dikawal oleh Pelanggan atau ALPARI INTERNATIONAL. Dalam keadaan pasaran tertentu, mungkin mustahil untuk Pesanan dilaksanakan pada harga yang diisytiharkan yang menyebabkan kerugian. Harga instrumen dan aset pendasar akan dipengaruhi oleh, antara lain, hubungan bekalan dan permintaan yang berubah, program dan dasar kerajaan dan pertanian, komersial dan perdagangan, peristiwa politik dan ekonomi negara dan antarabangsa serta ciri psikologi semasa bagi pasaran yang berkaitan. Oleh itu, pesanan Henti Rugi tidak dapat menjamin had kerugian.
  Pelanggan mengakui dan menerima bahawa, tanpa mengira apa-apa maklumat yang mungkin ditawarkan oleh ALPARI INTERNATIONAL, nilai Instrumen mungkin turun naik ke bawah atau ke atas dan juga terdapat kemungkinan pelaburan menjadi tidak bernilai. Hal ini disebabkan oleh sistem margin yang digunakan pada dagangan tersebut yang biasanya melibatkan deposit yang agak sederhana atau margin dari segi nilai kontrak keseluruhan, oleh itu pergerakan yang agak kecil dalam pasaran pendasar dapat memberikan kesan mendadak yang tidak seimbang pada dagangan Pelanggan. Sekiranya pergerakan pasaran pendasar menguntungkan Pelanggan, Pelanggan boleh mencapai keuntungan yang baik, tetapi pergerakan pasaran merugikan yang sama kecil bukan sahaja dapat mengakibatkan kehilangan keseluruhan deposit pelanggan, tetapi juga dapat mendedahkan Pelanggan kepada kerugian tambahan yang besar.
Kecairan
 1. Sesetengah aset pendasar mungkin tidak dapat dicairkan dengan segera akibat permintaan yang berkurangan untuk aset pendasar dan Pelanggan tidak mendapat maklumat tentang nilai ini atau sejauh mana risiko yang berkaitan.
Kontrak untuk Perbezaan
 1. CFD yang tersedia untuk berdagang dengan Syarikat ialah transaksi lani tidak dapat dihantar yang memberikan peluang untuk membuat keuntungan pada perubahan kadar mata wang, komoditi, indeks pasaran saham atau harga saham yang disebut instrumen pendasar. Jika pergerakan instrumen pendasar menguntungkan Pelanggan, Pelanggan boleh mencapai keuntungan yang baik, tetapi pergerakan pasaran merugikan yang sama kecil bukan sahaja dapat mengakibatkan kehilangan keseluruhan deposit Pelanggan tetapi juga komisen tambahan dan perbelanjaan lain yang ditanggung. Oleh itu, Pelanggan tidak boleh memasuki CFD melainkan pelanggan sanggup menerima risiko kehilangan semua wang yang telah dilaburkan dan juga apa-apa komisen tambahan dan perbelanjaan lain yang ditanggung.

  Melabur dalam Kontrak untuk Perbezaan membawa risiko yang sama seperti melabur dalam niaga hadapan atau opsyen dan anda harus sedar tentang perkara seperti yang dinyatakan di atas. Transaksi dalam Kontrak untuk Perbezaan mungkin juga mempunyai liabiliti luar jangka dan anda harus sedar tentang implikasi ini seperti yang dinyatakan di bawah.

Transaksi Luar Bursa dalam Derivatif
 1. CFD, forex dan logam berharga ialah transaksi luar bursa. Walaupun sesetengah pasaran luar bursa sangat cair, transaksi dalam derivatif luar bursa atau yang tidak boleh dipindah milik mungkin melibatkan risiko yang lebih besar daripada melabur dalam derivatif di bursa kerana tiada pasaran bursa untuk menutup Kedudukan Terbuka. Mungkin mustahil untuk mencairkan kedudukan yang sedia ada, untuk menilai nilai kedudukan yang timbul daripada transaksi luar bursa atau untuk menilai pendedahan kepada risiko. Harga Bida dan harga Tanya tidak perlu disebutkan dan walaupun disebut, harga itu akan diberikan oleh peniaga dalam instrumen ini dan akibatnya, mungkin sukar untuk menentukan harga yang adil.

  Berhubung dengan transaksi dalam CFD, forex dan logam berharga dengan ALPARI INTERNATIONAL, ALPARI INTERNATIONAL menggunakan platform dagangan untuk transaksi dalam CFD yang tidak termasuk dalam takrif pertukaran yang diiktiraf kerana ini bukan Kemudahan Perdagangan Multilateral dan tidak mempunyai perlindungan yang sama.

Pasaran Asing
 1. Pasaran asing melibatkan pelbagai risiko. Atas permintaan, ALPARI INTERNATIONAL mesti memberikan penjelasan tentang risiko dan perlindungan yang berkaitan (jika ada) yang akan beroperasi di mana-mana pasaran asing, termasuk sejauh mana ia akan menerima liabiliti untuk kegagalan sebarang syarikat asing yang mana ia berurusan. Potensi keuntungan atau kerugian daripada transaksi di pasaran asing atau dalam kontrak denominasi asing akan terjejas oleh turun naik kadar pertukaran asing.
Transaksi Pelaburan Liabiliti Luar Jangka
 1. Transaksi pelaburan liabiliti luar jangka yang bermargin memerlukan anda membuat siri pembayaran terhadap harga belian, bukannya membayar harga keseluruhan pembelian dengan segera. Keperluan Margin akan bergantung kepada aset pendasar instrumen tersebut. Keperluan margin boleh tetap atau dikira daripada harga semasa instrumen pendasar, boleh didapati di laman web ALPARI INTERNATIONAL.

  Jika anda berdagang dalam niaga hadapan, Kontrak untuk Perbezaan atau opsyen jual, anda boleh mengalami kerugian seluruh dana yang telah didepositkan untuk membuka dan mengekalkan kedudukan. Jika pasaran bergerak menentang anda, anda mungkin diminta untuk membayar dana tambahan yang banyak dengan notis singkat untuk mengekalkan kedudukan. Jika anda gagal berbuat demikian dalam masa yang diperlukan, kedudukan anda boleh dibubarkan dalam kerugian dan anda akan bertanggungjawab terhadap defisit yang terhasil. Dimaklumkan bahawa ALPARI INTERNATIONAL tidak diwajibkan untuk memberitahu Pelanggan tentang sebarang Panggilan Margin untuk mengekalkan kedudukan yang sedang rugi.

  Walaupun transaksi tidak bermargin, ia masih boleh diwajibkan untuk melakukan pembayaran lanjut dalam keadaan tertentu melebihi jumlah yang dibayar ketika anda memasuki kontrak.

  Transaksi pelaburan liabiliti luar jangka yang tidak didagangkan pada atau di bawah peraturan bursa pelaburan yang diiktiraf atau ditetapkan boleh mendedahkan anda kepada risiko yang jauh lebih besar.

Cagaran
 1. Jika anda mendepositkan cagaran sebagai jaminan dengan ALPARI INTERNATIONAL, cara ia akan dikendalikan akan berbeza-beza mengikut jenis transaksi dan tempat ia didagangkan. Mungkin terdapat perbezaan yang ketara dalam pengendalian cagaran anda, bergantung pada sama ada anda berdagang di bursa pelaburan yang diiktiraf atau ditetapkan, dengan peraturan yang bursa itu (dan rumah penjelasan yang berkaitan) kenakan atau berdagang di luar bursa. Cagaran yang didepositkan mungkin kehilangan identitinya sebagai harta anda apabila urusan bagi pihak anda dijalankan. Walaupun urus niaga anda akhirnya terbukti menguntungkan, anda mungkin tidak dapat mengembalikan aset yang sama yang anda depositkan dan mungkin perlu menerima bayaran secara tunai. Anda harus memastikan daripada syarikat anda tentang cara cagaran anda akan dikendalikan.
Komisen dan Cukai
 1. Sebelum anda mula berdagang, anda seharusnya mengetahui semua komisen dan caj lain yang anda akan dipertanggungjawabkan. Jika mana-mana caj tidak dinyatakan dari segi kewangan (tetapi, sebagai contoh, sebagai peratusan nilai kontrak), anda harus memastikan bahawa anda memahami nilai wang sebenar bagi caj tersebut.
 2. Terdapat risiko bahawa dagangan Pelanggan dalam mana-mana Instrumen Kewangan termasuk instrumen derivatif mungkin tertakluk kepada cukai dan/atau sebarang duti lain sebagai contoh kerana perubahan undang-undang atau keadaan peribadi. ALPARI INTERNATIONAL tidak menjamin bahawa tiada cukai dan/atau duti setem lain akan perlu dibayar. Pelanggan bertanggungjawab untuk sebarang cukai dan/atau sebarang kewajipan lain yang mungkin terakru berkaitan dengan dagangan mereka.
Penggantungan Perdagangan
 1. Di bawah keadaan dagangan tertentu, mungkin sukar atau mustahil untuk mencairkan kedudukan. Ini mungkin berlaku, contohnya, pada masa pergerakan harga yang pantas jika harga naik atau turun dalam satu sesi dagangan sehingga di bawah peraturan perdagangan bursa yang berkaitan digantung atau dihadkan. Meletakkan Henti Rugi tidak semestinya mengehadkan kerugian anda ke jumlah yang dirancang, kerana keadaan pasaran mungkin tidak memungkinkan untuk melaksanakan Perintah tersebut pada harga yang ditetapkan. Di samping itu, di bawah keadaan pasaran tertentu, pelaksanaan Pesanan Henti Rugi mungkin lebih buruk daripada harga yang ditetapkan dan kerugian yang direalisasikan mungkin lebih besar daripada yang dijangkakan.
Perlindungan Rumah Penjelasan
 1. Di banyak bursa, prestasi transaksi oleh syarikat anda (atau pihak ketiga yang pihaknya berurusan bagi pihak anda) dijamin oleh bursa atau pusat penjelasan. Bagaimanapun, jaminan ini tidak mungkin dalam kebanyakan keadaan untuk melindungi anda, Pelanggan, dan mungkin tidak melindungi anda jika syarikat atau pihak lain memungkiri kewajipan mereka kepada anda. Atas permintaan, ALPARI INTERNATIONAL mesti menerangkan sebarang perlindungan yang diberikan kepada anda di bawah jaminan penjelasan yang berkaitan dengan mana-mana derivatif di bursa yang anda berurusan. Tiada rumah penjelasan untuk opsyen tradisional dan biasanya tiada untuk instrumen luar bursa yang tidak didagangkan di bawah peraturan bursa pelaburan yang diiktiraf atau ditetapkan.
Ketakmampuan Bayar
 1. Ketakmampuan bayar atau keingkaran ALPARI INTERNATIONAL boleh menyebabkan kedudukan dibubarkan atau ditutup tanpa persetujuan anda. Dalam keadaan tertentu, anda mungkin tidak dapat mengembalikan aset sebenar yang anda berikan sebagai cagaran dan anda mungkin perlu menerima apa-apa pembayaran yang tersedia secara tunai atau dengan mana-mana kaedah lain yang dianggap sesuai.
 2. Dana Berasingan akan tertakluk pada perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Berkaitan.
 3. Dana yang Tidak Diasingkan tidak akan tertakluk pada perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Berkaitan. Dana yang Tidak Diasingkan tidak akan diasingkan daripada wang ALPARI INTERNATIONAL dan akan digunakan dalam urusan perniagaan ALPARI INTERNATIONAL dan sekiranya berlaku ketakmampuan bayar pada ALPARI INTERNATIONAL, anda akan diberikan kedudukan sebagai pemberi kredit umum.

4. Risiko Pihak Ketiga

Notis ini diberikan kepada anda mengikut undang-undang yang berkenaan.

 1. ALPARI INTERNATIONAL boleh menghantar wang yang diterima daripada Pelanggan kepada pihak ketiga (contohnya bank, pasaran, broker perantaraan, rakan niaga OTC atau rumah penjelasan) untuk memegang atau mengawal bagi melaksanakan Transaksi melalui atau dengan orang itu atau untuk memenuhi kewajipan Pelanggan untuk memberikan cagaran (misalnya keperluan margin awal) berhubung dengan Transaksi. ALPARI INTERNATIONAL tidak bertanggungjawab untuk apa-apa tindakan atau peninggalan mana-mana pihak ketiga yang akan diserahkan wang yang diterima daripada Pelanggan.
 2. Pihak ketiga yang mana ALPARI INTERNATIONAL akan menyerahkan wang boleh memegangnya dalam akaun omnibus dan mungkin tidak dapat mengasingkannya daripada wang Pelanggan atau wang pihak ketiga. Sekiranya ketakmampuan bayar atau apa-apa prosiding beranalog yang lain berhubung dengan pihak ketiga itu, ALPARI INTERNATIONAL hanya boleh mempunyai tuntutan tidak bercagar terhadap pihak ketiga bagi pihak Pelanggan, dan Pelanggan akan terdedah kepada risiko bahawa wang yang diterima oleh ALPARI INTERNATIONAL daripada pihak ketiga tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan Pelanggan dengan tuntutan berkaitan dengan akaun yang berkenaan. ALPARI INTERNATIONAL tidak menerima apa-apa liabiliti atau tanggungjawab untuk sebarang kerugian yang terhasil.
 3. ALPARI INTERNATIONAL boleh menyimpan wang Pelanggan dengan depositori yang mungkin mempunyai kepentingan keselamatan, lien atau hak tolak selesai berkaitan dengan wang tersebut.
 4. Bank atau Broker yang ALPARI INTERNATIONAL berurusan boleh mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Kepentingan Pelanggan.